Supermarket Chains Labour Conditions Question 8

From RankaBrand
Jump to: navigation, search

<< back to Supermarket Chains section
Previous: Supermarket Chains Labour Conditions Question 7
Next: Supermarket Chains Labour Conditions Question 9

Question

EN: Does the brand’s (company’s) CoC include at least 3 of the following workers rights: 1. a formally registered employment relationship 2. a maximum working week of 48 hours with voluntary paid overtime of 12 hours maximum 3. a sufficient living wage 4. to form and join labor unions and bargain collectively; and in those situations where these rights are restricted under law, to develop parallel means?
NL: Dutch version: Bevat de Code of Conduct minimaal twee van de volgende arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet?
DE: Schließt der Verhaltenskodex mind. zwei der folgenden Rechte ein: 1) ein offizielles Beschäftigungsverhältnis; 2) eine Arbeitswoche von max. 60 Stunden, inkl. bezahlte Überstunden; 3) ein lebbarer Lohn; 4) das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten oder eine Gewerkschaft zu gründen. Sollten diese Rechte gesetzlich eingeschränkt sein, schließt der Verhaltenskodex des Markenherstellers das Recht ein, um gleichwertige Massnahmen umzusetzen?

References

This question is generic and applies to more sectors in our database. For references and guidelines, see Generic Labour Conditions Question 4 and Generic Labour Conditions Question 5.